ผู้สูงวัย คือ ผู้ที่มีความอ่อนไหวทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สุขภาพของคนเรานั้น ต้องบอกเลยว่านอกจากจะอยู่ที่อาหารการกินแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจ อย่าง ผู้สูงอายุเองก็ถือเป็นวัยหนึ่งที่ต้องการกำลังใจเป็นอย่างมาก เพราะด้วยอายุที่มากขึ้นประกอบกับร่างกายที่มีความแก่ชราลง ฉะนั้น จึงทำให้การที่จะทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยทำกิจกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากสังขารที่มีความชราลงนั่นเองและเมื่อร่างกายมีความแข็งแรงน้อยลง ก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจที่ทำให้ ผู้สูงวัย เป็นวัยที่มีความอ่อนไหวได้ง่าย

ผู้สูงวัย นั้นมีความอ่อนไหว เป็นแบบไหนมาดูกันเลยคะ

ผู้สูงวัย

ความอ่อนไหวในเรื่องของจิตใจนั้น บอกเลยว่าเป็นความอ่อนไหวที่สามารถจะเห็นได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะทำให้ผู้สูงวัยมีความอ่อนไหวได้ง่าย อย่างเช่น การที่ลูกมีการโต้เถียงกับผู้สูงวัย ก็อาจจะทำให้ผู้สูงวัยน้อยใจและอาจจะคิดสั้นได้ เป็นต้น

ผู้สูงวัย

นอกจากเรื่องความอ่อนไหวทางด้านจิตใจที่กล่าวมาแล้ว ความอ่อนไหวทางด้านร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะผู้สูงวัยเป็นวัยที่เริ่มจะหย่อนยานในทุกๆส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังวังชาหรือความสามารถใดๆก็แล้วแต่ เมื่อประสิทธิภาพด้อยลงก็อาจจะทำให้ผู้สูงวัยเกิดความโมโหได้ง่าย

ผู้สูงวัย

และในเรื่องของความอ่อนไหวทางด้านร่างกายนั้นก็ส่งผลให้เกิดผลพวงของทางด้านจิตใจตามไปด้วย ฉะนั้น ผู้สูงวัยจึงถือได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพียงแค่ความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆได้ ดังนั้น คนที่อยู่ใกล้ชิดต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆ

จะเห็นได้ว่า ความอ่อนไหวของผู้สูงวัยถือเป็นเรื่องเปราะบางที่คนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือผู้ดูแลควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษและไม่ควรที่จะละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัยนั่นเอง

ติดตามบทความสุขภาพ ง่ายๆได้ที่นี่